Forrige kurs Etterutdanning yrkessjåfører - godstransport
Neste kurs Gemini Terreng: SOSI-leveranse

ITIL Foundation

ITIL® er et rammeverk for beste praksis innen IT-serviceledelse, basert på erfaringer fra offentlige og private virksomheter over hele verden. ITIL har eksistert siden 1980 tallet og gjennomgått flere forandringer underveis. ITIL versjon 3 ble lansert i 2007 og i denne versjonen er det mer fokus på strategi og forretningsverdi, innføring av livssyklusperspektivet og at IT-tjenester skal støtte opp under virksomhetens øvrige strategier og mål.

Dette kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer. Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvordan økt fokus på bedriftens mål og samspillet innen IT-avdelingen vil kunne gi en betydelig merverdi for bedriften. Målgruppe

Kurset passer for personer som er involvert i leveranse av IT-tjenester, eller er mottaker av IT-tjenester og ønsker en grunnleggende forståelse for hvordan ITIL kan øke kvaliteten i virksomheten. 


Krav / forkunnskaper for å delta

Dette kurset krever ingen forkunnskaper, men stoffet er meget omfattende og det bør settes av tid til gjennomgang av stoffet på kveldstid mens kurset pågår.

Det vil bli delt ut et forslag på eksamensoppgave (m/fasit) som deltakerne blir bedt om å gjennomføre mellom dag 2 og dag 3 i kurset og som blir gjennomgått dersom det er ønskelig.

Kunnskap om vanlige oppgaver hos en IT-driftsavdeling vil være en fordel, men intet krav. 


Kursinnhold


Dette kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer. Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvordan økt fokus på bedriftens mål og samspillet innen IT-avdelingen vil kunne gi en betydelig merverdi for bedriften. 

ITIL har fokus på fem hovedområder, og hvert av dem dekker et av aspektene i livssyklustankegangen:

1. Service Strategy:
En solid strategi er nødvendig for å kunne levere IT-tjenester av høy kvalitet. Denne delen av ITIL introduserer livssyklustankegangen, og sørger for samspill med bedriftens øvrige strategier.

2. Service Design:
Definisjon og utvikling av tjenestene i henhold til strategien, slik at tjenestene leveres med den kvalitet som kunden forventer, samtidig som man holder seg innenfor de rammebetingelser som er satt for tidsforbruk og kostnader.

3. Service Transition:
Å sørge for at strategien og planene settes ut i drift på en vellykket måte. Innovasjon i form av nye og endrede tjenester skal implementeres med minimalt avbrudd i driften, samtidig som endringene skal balanseres i forhold til kostnad, tid og sikkerhet.

4. Service Operation:
ivaretar dag-til-dag leveranser av IT-tjenestene og sikrer at avtalt tjenestenivå til brukere og kunder blir levert på en effektiv måte

5. Continual Service Improvement:
Selv med en vellykket drift på plass vil det være et behov for kontinuerlig forbedring.


Etter endt kurs vil du ha:

- Lært de grunnleggende prinsippene som ITIL-rammeverket er basert på
- Etablert en forståelse og oversikt over de viktigste prosessene i ITIL-rammeverket
- En felles terminologi med dine kollegaer, kunder og leverandører


Påmelding

Dato:
18.02.2019 09:00 - 20.02.2019 16:00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
15
Ledig:
15
Kurssted:
Ølen Vgs
Kursholder:
Glasspaper
Kurskode:
1544
Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 29.01.19.
Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Pris

Maks pris 12 000,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 8.

  • • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.

  • • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.

  • • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.

  • • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Tidspunkter

Mandag 18.02.19 kl. 9-16
Tirsdag 19.02.19 kl. 9.16
Onsdag 20.02.19 kl. 9-16

Praktisk informasjon

Kurset holdes på Ølen VGS. Parkering ved skolen eller Ølen Senter. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Skriv ut

Registrer din påmelding

Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Antall plasser:
Tilleggsinformasjon:
x