ROC Maritimt radiosertifikat


ROC kurset gir en grundig innføring i moderne maritim radiokommunikasjon, hovedsakelig innenfor radiodekningsområde A1 - kystnære farvann.


Kursinnhold

TEMA
Mandag 6.8. Introduksjon

Innledning/historikk
GMDSS – Det Globale Maritime Nød og Sikkerhetssystem
Global Maritime Distress and Safety System
GMDSS- systemet – funksjon og anvendelse
Inndeling i GMDSS radiodekningsområder
Fartsområder – GMDSS utstyrskrav
Radioutstyrets plassering og installasjon
Radiovakt
Kommunikasjonsradio
Frekvens – bølgelengder – antenner
VHF – transceiveren – betjeningsfunksjoner
VHF kanaler
Sambandsbehov
VHF kanalplan - Plassering Kystradiostasjoner
Internasjonal frekvensplan for Maritim Mobile VHF
Ekstra kanaler for fritids og fiskefartøyer
Kalling – Prosedyrer
Internasjonalt fonetisk alfabet
DSC – Digital Selective Call
DSC Identifikasjon - MMSI nummer
Oppbygging MMSI nummer
Prosedyrer i sikringstjenesten
Nød – Haster – Trygging
Mayday Relay

Tirsdag 7.8. Språk – Språkforståelse
Misbruk av radio
Utilsiktet nødalarm
Kansellering
Haster
Trygging
Radio Medico
Praktisk trening radiokommunikasjon
Relevante spørsmål
MSI via NAVTEX
MSI over EGC Systemet
Inmarsat C
Mottak av meteorologiske data
Kraftkilder til radiotransceivere om bord i fartøy
Reserve energikilder/Batterier 24V anlegg
RADAR SART
AIS SART

Onsdag 8.8. Publikasjoner og dokumenter
Merking og skilting
VHF Nødkommunikasjonssett
Gjennomgang hovedpunktene i radioreglementet
Gjennomgang av hovedpunkter STCW 95
Gjennomgang hovedpunkter i Admirality List of Radio Signals
Gjennomgang av SAR rutiner (IAMSAR publikasjonen)
Relevante spørsmål
Øvelse kommunikasjonsprosedyrer
Skip/Skip Tx/Rx
Skip/Land Tx/Rx
Gruppeoppkall
Kyststasjoner – takster
Øvelse/drill
Nød – Haster – Tryggingskommunikasjon – Prosedyrer
SAR øvelser (Loggføring)
Oppsummering

Torsdag 9.8. SAR øvelser (dokumenteres) fortsettelse
Praktisk trening/Apparatbehandling
Skriftlig prøve – 1,5 time Start: ca. kl. 1530

Fredag 10.8. Praktisk/muntlig eksamen med sensor
45 minutter pr. kandidat

Påmelding

Dato:
06.08.2018 08:00 - 10.08.2018 17:00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
8
Ledig:
0
Kurssted:
Westcon
Kursholder:
Norsk Maritim Kveldsskole
Kurskode:
1513
Løpende påmelding frem til kursstart, bindende fra 01.08.18. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Pris

Maks pris 14 000,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 8.

  • • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.

  • • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.

  • • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.

  • • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Tidspunkter


Mandag - onsdag kl. 8-17

Torsdag 8-17
Praktisk trening/Apparatbehandling
Skriftlig prøve – 1,5 time Start: ca. kl. 1530

Fredag - Praktisk/muntlig eksamen med sensor
45 minutter pr. kandidat

Praktisk informasjon

Kurset holdes på Westcon, Ølensvåg.
Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Skriv ut