Forrige kurs HMS-kurs for ledere
Neste kurs Etterutdanning yrkessjåfører - godstransport

Sykepenger, foreldrepenger og feriepenger for lønnsmedarbeidere

Få din faglige oppdatering

Kurset gir deg en faglig oppdatering i regelverket knyttet til sykepenger, foreldrepenger og feriepenger med utgangspunkt i en lønnsmedarbeiders hverdag. Vi tar for oss praktiske eksempler og aktuelle blanketter du som lønnsmedarbeider må forholde deg til.

Du vil lære:
- Hvordan du beregner sykepenger, foreldrepenger og feriepenger
- Å få oversikt og sikre all refusjon fra NAV
- Siste nytt om digitalisering av sykmeldingen


Målgruppe

Lønnsmedarbeidere


Kursinnhold


Program: 

09:00 Grunnleggende vilkår for rett til sykepenger
- Når har man rett til sykepenger?
- Når bortfaller retten til sykepenger?

10:10 Beregning av arbeidsgiverperioden
- Når starter en arbeidsgiverperiode?
- Flere korte sykefravær – kan de slås sammen til en arbeidsgiverperiode?
- Hva utløser opptjening av en ny arbeidsgiverperiode? 
- Arbeidsavklaringspenger og sykepenger
- Hvordan sikre refusjon fra NAV

11:10 Sykepenger og feriepenger
- Ferieavvikling ved sykdom
- Opptjening av feriepenger ved sykdom
- Sykepenger og utenlandsopphold

12:00 Lunsj

13:00 Arbeidstakers rettigheter og plikter under sykefraværet
- Krav til bruk av egenmelding og sykmelding 
- Hvordan beregne og utbetale sykepenger?

13:30 Fravær og betaling ved barns sykdom
- Bruk av egenmelding ved barn/barnepassers sykdom
- Når skal arbeidsgiver betale og hvilke situasjoner ligger utenfor betalingsplikten?

14:30 Fravær og betaling ved fødsel og adopsjon
- Mødrekvote - fedrekvote - fellesperiode - vilkår for 10 ukers kvote
- Foreldrepenger og feriepenger 
- Ferieavvikling ved foreldrepermisjon 
- Opptjening av feriepenger under permisjon

15:15 Feriepenger

- Grunnlaget for feriepenger
- Timelønnede og månedslønnede

16:00 Kurset avsluttes

Etterutdanning:
Regnskapsfører: 7 t rettslære
Revisor: 7 t annet

Påmelding

Dato:
07.06.2018 09:00 - 16:00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
24
Ledig:
6
Kurssted:
Ølen Vgs
Kursholder:
Infotjenester v/Atle Torp
Kurskode:
1460
Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 29.05.2018. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Pris

Maks pris 4 500 ,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

  • • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.

  • • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.

  • • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.

  • • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Tidspunkter

Torsdag 7. juni kl. 09-16

Praktisk informasjon

Kurset holdes på Ølen VGS. Parkering ved skolen eller Ølen Senter. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Skriv ut

Registrer din påmelding

Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Antall plasser:
Tilleggsinformasjon:
x