Forrige kurs Grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter
Neste kurs Grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter

TEK17

Nye TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017 med overgangsperiode ut 2018 for gamle krav i TEK10. Det har vært et hovedmål å forenkle regelverket og redusere byggekostnadene for nye boliger. Forskriften er i stor grad funksjonsbasert og for mange krav vil forskriftsnivået i praksis være gitt av de preaksepterte ytelsene i veiledningen.

Hovedstruktur og kapittelinndeling er beholdt, og de fleste kravene er videreføring av TEK10-krav. Men for mange av kravene er forskrifts- og veiledningsteksten «strammet» opp for å tydeliggjøre kravene. Dette betyr at flere krav er blitt mer bindende enn tidligere. Selv om forskrift med veiledning inneholder flere forenklinger og lempinger, er det også noen nye krav og skjerpelser som det er viktig å være oppmerksom på.


Målgruppe

Kurset er særlig tilrettelagt for boligleverandører, men er også egnet for alle ansvarlige foretak som håndterer tekniske krav til nye boliger.

Kurset vil også være nyttig for kommuner, konsulenter og andre som trenger å vite hvilke tekniske krav som gjelder for nye boliger.


Kursinnhold

Kursets innhold:
Kurset går gjennom de ulike kapitlene i TEK17. Nye krav presenteres for blant annet: 
•  tilgjengelighet, snuareal og atkomst
•  bod og oppbevaringsplass
•  dagslys
•  våtrom
•  rengjøringsmulighet for vinduer
 
Kurset vil også presentere videreførte krav fra TEK10, med vekt på de kravene det erfaringsmessig har vært mange spørsmål om. 
 
Foreleser:
Kurset holdes av teknisk sjef Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening. Han har vært ansatt i Boligprodusentene siden 2007, og har opparbeidet seg meget god kunnskap om hvilke lover, regler og krav som gjelder for nye boliger. 

Påmelding

Dato:
08.02.2018 09:00 - 16:00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
50
Ledig:
12
Kurssted:
Vindafjordhallen, Vats
Kursholder:
Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening
Kurskode:
1430
Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 01.02.18. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Pris

Maks pris 5 500 ,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

  • • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.

  • • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.

  • • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.

  • • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Tidspunkter

Torsdag 8. februar kl. 09-16

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Vindafjordhallen, Nedre Vats. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Skriv ut

Registrer din påmelding

Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Antall plasser:
Tilleggsinformasjon:
x