YSK - Etterutdanning God (Helgekurs)

Du som yrkessjåfør er en viktig ressursperson, og gjennom din kunnskap og erfaring bidrar du til at vi får en trygg og sikker transport på norske veier.

I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.
Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling, kunnskapsdeling, samt bidra til å gjøre yrkessjåførens hverdag bedre.

Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.


Kursinnhold


Her blir det gjennomgått temaer som bland annet Kjøre- og hviletid, FATS og andre aktuelle regel- og forskriftsverk, fartsskriver, Ulykkesberedskap og dhlr, HMS, Ergonomi, helse og ernæring, Service og kundebehandling, Kriminalitet og smugling, Lastsikring, Optimal bruk av tunge kjøretøy, teori og praksis, nullvisjonen osv. 


Krav for å delta - Førerkort:

Det er krav til gyldig førerkort i gjeldende klasser alle kursdager. Sjekk utløpsdatoen på gjeldende førerkortklasse (punkt 11). Dersom førerkortet ikke er gyldig, må dette fornyes før kursstart. 
Dersom førerkortklassen ikke er gyldig, vil du bli bortvist fra kurset.


Ved bruk av egen bil under kurset
Det er krav til fungerende forbruksmåler, og sjåføren skal kunne bruke denne.
Kjøretøyet må være over 3500kg. 
https://lovdata.no/forskrift/2008-04-16-362/§49 

Påmelding

Dato:
15.06.2018 08:00 - 24.06.2018 16:00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
12
Ledig:
11
Kurssted:
Sandeid
Kursholder:
Instruo v/Sigve Lervik
Kurskode:
1479
Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 8.6.18.
Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Pris

Maks pris 7 000 ,- pr.p.


  • • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.

  • • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.

  • • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.

  • • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Tidspunkter

Fredag 15. juni kl. 8-16
Lørdag 16. juni kl. 8-16
Søndag 17. juni kl. 8-16
Lørdag 23. juni kl. 8-16
Søndag 24. juni kl. 8-16 

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Sandeid.
Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Skriv ut