Kursplan

Forrige kurs Cybersikkert hjemmekontor for industriansatte
Neste kurs Digitale kortkurs: Elektro, automasjon, fornybar og kraftnæring

Digitale kortkurs: Detalj- og faghandelen

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å tilby gratis kurs innen treparts bransjeprogrammer for henholdsvis  detalj- og faghandelen, reiseliv samt elektro/automasjon/kraft/fornybar. 
 NB! Merk at tilbudet gjelder både permitterte, ledige og ansatte. Det er altså ikke et krav om å være ledig eller permittert slik som tidligere gjennom Covid- tildelingene. Det er mulig å delta uten å miste dagpengene!
 
Kursene BI tilbyr er et utvalg fra vår portefølje av  digitale kortkurs – de kan følges uavhengig av kompetansebakgrunn: altså ingen opptakskrav.
Det tilbys hele kursserier og dermed kan de som ønsker det gjennomføre eksamen i etterkant.
Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på totalt 3 uker med nettforelesninger på oppsatte tider.

Mot detalj- og faghandelen tilbys to kursserier, Bærekraft som konkurransefortrinn og Digital Forretningsforståelse. 
Les mer om innhold og praktisk gjennomføring under Kursinnhold.
 

 


Målgruppe

Detalj- og faghandel


Krav / forkunnskaper anbefalt for å delta

Ingen opptakskrav


Kursinnhold

BI tilbyr seks frittstående kurs i to ulike kursserier, Bærekraft som konkurransefortrinn og Digital forretningsforståelse.
Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på totalt 3 uker, med nettforelesninger på oppsatte tider.
De enkeltstående kursene gir ikke studiepoeng og det er ingen opptakskrav eller eksamen. Lenger ned kan du lese mer om muligheten til å ta eksamen og få studiepoeng.
Les mer om hvert kurs og meld deg på under. Se ulike påmeldingsfrister på kursene - og merk at det er førstemann til mølla!


Kursserie Bærekraft som konkurransefortrinn:

BÆREKRAFT SOM FORRETNINGSMODELL OG KONKURRANSEKRAFT - OPPSTART 5. NOVEMBER 2020
I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst. Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

Hva lærer du?

 • Sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi og hvordan disse kan brukes for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering
 • Hva et «grønt skifte» egentlig består i, når det gjelder innovasjonsteori og økonomi, samt hvorfor det er relevant for egen virksomhet
 • Kunne bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon; strategi, ledelse og organisering

Kurset tilhører kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn.

 

BÆREKRAFTIGE STRATEGIER OG INNOVASJONER - OPPSTART 26. NOVEMBER 2020
I dette kurset ser vi på hvorfor effektiv ledelse av utfordringer knyttet til bærekraft krever at disse blir en integrert del av selskapets totale strategi og virksomhetsstyring.

Hva lærer du?

 • Reflektere over hvordan internasjonale mål og teknologier for bærekraft påvirker egne forretningsmodeller og virksomhetsstyring
 • Beherske en strategisk modell for omstilling av enhver virksomhet til grønn vekst
 • Anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet

Kurset tilhører kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn.

 

GRØNN MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON - OPPSTART 7. JANUAR 2021
I dette kurset ser vi på psykologiske barrierer som bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger, samtidig som vi ser på strategier for å snakke om klima på måter som kan motivere oss til å endre oss.

Hva lærer du?

 • Bidra i å planlegge og gjennomføre kommunikasjons- og markedsføringstiltak for synliggjøring av bærekraft i virksomhetens grønne produkter og tjenester.

Kurset tilhører kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn.

 

DEN DIGITALE TRANSFORMASJONEN - 19. NOVEMBER 2020
I dette kurset får du en innføring i hvordan teknologi og digitalisering som drivere påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift. Digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller som vil transformere de fleste sektorer i nærings- og arbeidsliv.

Hva lærer du?

 • Digitalisering som begrep
 • Perspektiver på digitalisering
 • Industri 4.0 som begrep
 • Teknologier i Industri 4.0
 • Gevinstperspektivet

Kurset tilhører kursserien Digital forretningsforståelse.

 

DIGITAL FORRETNINGSSTRATEGI - OPPSTART 7. JANUAR 2021
I dette kurset ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter.

Hva lærer du?

 • Plattformøkonomi og økosystemer
 • Innsikt og analyse
 • Forretningsmodeller
 • Verdiskapning og verdikonfigurasjoner
 • Forretningssystemers rolle i digitalisering
 • Digital forretningsstrategi og konkurransekrefter
 • Hvordan det digitale påvirker strategisk ledelse

Kurset tilhører kursserien Digital forretningsforståelse.

 

DIGITAL KOMMUNIKASJON OG SOSIALE NETTVERK - OPPSTART 28. JANUAR 2021
I dette kurset får du innsikt i hvordan sosiale medier som teknologier kan bidra til gevinstrealisering innenfor ulike forretningsområder og eksisterende forretningsfunksjoner i en virksomhet.

Hva lærer du?

 • Sosiale medier rolle i forretningsdrift
 • Social CRM
 • Teknologier for effektiv samhandling
 • Åpne innovasjonsprosesser
 • Digital markedsføring

Kurset tilhører kursserien Digital forretningsforståelse.
Påmelding

Dato:
09.11.2020 09.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
Ubegrenset
Ledig:
Ubegrenset
Kurssted:
Nettbasert
Kursholder:
Handelshøyskolen BI
Kurskode:
652

Påmeldingsvilkår etter avtale med BI.

Priser

Handelshøyskolen BI Executive mottar nå finansiering fra Kompetanse Norge slik at vi kan tilby til sammen 12 gratis kurs for ansatte i 3 av disse bransjene. 
 

NB! Merk at tilbudet gjelder både permitterte, ledige og ansatte. Det er altså ikke et krav om å være ledig eller permittert slik som tidligere gjennom Covid- tildelingene. Det er mulig å delta uten å miste dagpengene!
 

Kurstider

Ulik oppstart for de ulike kursene. 

Praktisk informasjon

Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på totalt 3 uker med nettforelesninger på oppsatte tider. Det er ikke opptakskrav eller eksamen. 

For å oppnå studiepoeng kan man ta alle tre kurs innen et tema og melde seg opp til eksamen for disse, men dette er ikke noe krav. For å kunne melde seg opp til eksamen er det opptakskrav; generell studiekompetanse – de som ikke har det kan bli tatt opp på bakgrunn av realkompetanse – hos oss betyr det at man hat fylt 25 år. Kursene kan gjennomføres separat. 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs