Kursplan

Forrige kurs Økonomikurs for ikke-økonomer – lær å les ditt regnskap
Neste kurs Foredrag med Marco Elsafadi. Snakk om det - det kan redde liv

HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til opplæring i helse, miljø og sikkerhet, såkalt HMS kurs.
Ledere må kunne dokumentere at opplæring er gjennomført.
Dette kurset gir deg
 innsikt i hva en bedrift må ivareta i sitt HMS-arbeid. 

 

NB! Vi tar forbehold om endringer som følge av Korona-situasjonen. 
 


Kursinnhold

Program for dagen:

- Arbeidsmiljøloven og den forskrifter
- Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Det blir bevisst lagt opp til en del praktiske eksempler for å forsøke å gjøre forståelsen til deltagerne enklere og mer håndfast. 
Kurskompendium og kursbevis deles ut på kurset. 

 

Opplæringen har som mål å:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

 

Opplæringen skal gi arbeidsgiver:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Kunnskap om:
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
  • Verneombudets funksjon og oppgaver.
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.
Påmelding

Dato:
26.08.2021 08.00 - 16.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
18
Ledig:
0
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
HMS & Kvalitet
Kurskode:
648

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 20.05.21. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 4 000,- per person

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

 • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
 • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
 • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
 • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

26. august kl. 08-16

Praktisk informasjon

Parkering bak eller ved siden av bygget. 
Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs