Kursplan

Regeloppdatering 2019

Høstens viktigste oppdateringer innenfor lønn og personal. 
Vi ser på endringene  som har det kommet i lover og regler i 2019 som alle vil bli berørt av, og vi ser også på det vi vet om av viktige endringer i 2020. På årets Regeloppdatering får du oversikt over de nye reglene, endring i viktige prossesser for 2020.

Få med deg høstens viktigste oppdateringer slik at du kan avslutte året korrekt, og bli best mulig forberedt til neste års utfordringer. 


Kursinnhold

Nyheter 2019
- Varsling
- Pleiepenger - gradering
- Egenmelding
- Ny rettspraksis som kan ha betydning for arbeidsgiver

 Foreldrepenger
-Nye beregningsregler fra 1. januar 2019
- Fedrekvote- mødrekvote - fellesperioden
- 80 % dekningsgrad - hvilken betydning får dette?
- Prematurfødte barn - nye regler for stønadsperioden med foreldrepenger
- Digital inntektsmelding
- Permisjon
- A-melding

 Nyheter 2019 - lønn/skatt
- Rabatter
- Personalrabatter
- Gaver i arbeidsforhold
- Andre endringer
- Satser og beløpsgrenser
- Reise og diett, vilkår for skattefri dekning ved:

 Riktig behandling av ansattes utlegg
- Reisekostnader
- Representasjon
- Velferdstiltak

 “Frynsegoder”
- Firmabil
- Elektronisk kommunikasjon
- Andre fordeler

 Hva må du tenke på ved årets slutt?
- Ferie
- Sykt barn
- Avspasering - tidskonto
- Personalmapper
- Helligdager – rett til lønn og fri
- “Gjengangere” ved kontroll fra skatteetaten
- Korreksjoner av lønn
- Lønn og godtgjørelser opptjent i 2019 som utbetales i 2020

Med forbehold om endringer

Etterutdanning: 
Revisor:                    4 timer skatterett, 3 timer annet. 
Regnskapsfører:      4 timer skatt/avgift, 3 timer annet
 
Påmelding

Dato:
30.10.2019 09.00 - 16.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
50
Ledig:
8
Kurssted:
Ølen Kulturhus
Kursholder:
Visma Software
Kurskode:
382

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 10.10.19. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 4 600 ,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

  • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
  • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
  • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
  • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 09:00 - 16:00

Praktisk informasjon

Kurset holdes på Ølen Kulturhus. Parkering ved kulturhuset eller Ølen Senter. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs