Kursplan

Salgslederen og salgsledelse

God salgsledelse gir bedre salgsresultater. 
Fokus på salgslederrollen utvikler den enkeltes ferdigheter og kunnskaper som leder innen salg, og som følge av det, forbedre resultatene i egen bedrift.
Å utvikle salgslederrollen er aktuelt for alle som leder, få eller mange, innen salg. 

VAF tilbyr i samarbeid med Evan-Jones et salgsleder-program over 5 heldagssamlinger med fokus på rolle som salgsleder, salgskultur og strategi, motivasjon, lederstil, mål og resultatsikring. 

 


Målgruppe

Salgsleder, daglig leder e.l. 


Kursinnhold

Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom andre.

Fokus på salgslederrollen utvikler den enkeltes ferdigheter og kunnskaper som leder innen salg, og som følge av det, forbedres resultatene i egen bedrift. Å utvikle salgslederrollen er aktuelt for alle som leder, få eller mange, innen salg.
Vår trening baseres på tilføring av modeller og teorier som brukes i gjennomgang av egne problemstillinger og cases. Diskusjonene på tvers av bransjer og mellom ledere på forskjellige nivåer, fører til viktig kunnskapsdeling og erfaringsbasert læring. Mellom hver modul vil det bli gitt oppgaver, knyttet til tema som gjennomgås og forankret i egen arbeidshverdag.


Innhold: 

Samling 1: Min rolle som salgsleder

- Meg som salgsleder
- DISA og ulike mennesketyper
- Kommunikasjon og kommunikasjonsmodellen
- Selvinnsikt
 

Samling 2: Salgskultur og salgsstrategi


Samling 3: Motivasjon
- Gode rollemodeller
- Motivasjon
- Tilstandsstyring
- Tidsstyring og prioriteringer


Samling 4: Lederstil
- Coachende lederstil
- Hvordan få teamet til å lykkes sammen

 

Samling 5: Mål og resultatsikring
- Mål og resultatsikring
- Den vanskelige samtalen/oppfølgingssamtalen

 

 
Påmelding

Dato:
24.09.2020 08.30 - 16.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
20
Ledig:
15
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Evan-Jones
Kurskode:
633

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 10.09.2020.
Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 27 000,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

  • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
  • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
  • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
  • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

NB! NY DATO:
24. september kl. 8:30 - 16:00
Tidspunkt for de neste samlingene blir satt innad i gruppen. 

 

Praktisk informasjon

Kurset holdes hos Medvind Næringshage Parkering ved siden av eller bak bygget. Vennligst ikke benytt Kiwi-kundeparkering. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs