Kursplan

Hvordan drive strategisk forretningsutvikling og skape vekst?

 Kurset «Strategisk forretningsutvikling og vekst» gir en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med strategiprosesser og nyttige verktøy, som analyser og forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid og får jobbe med spennende gruppeoppgave.
I tillegg ser en på hvordan en kan sikre at målinger er samkjørte, hvordan vekst kan finansieres, hvordan en kan unngå bomkjøp i forbindelse med overtakelser og hvordan kultur kan være en utfordring i forbindelse med strategiprosesser.


Målgruppe

Eiere, investorer, daglige ledere og styremedlemmer. 
 


Kursinnhold

Strategisk forretningsutvikling og vekst tar utgangspunkt i norsk forskning knyttet til vekstproblematikk, og gir en grundig innføring på 7 fokusområder som styre og ledelse i virksomhetene bør konsentrere seg om.

 

Kurset gir videre en innføring i anerkjente og relevante analyseverktøy og forretningsmodeller, samt begrepene en må kjenne til for å kunne gjennomføre gode strategiprosesser i virksomheten.
For å kunne vite om en er på rett vei i forhold til strategi, må en forstå hvordan kultur kan være en trussel, og at måling av nøkkelindikatorer viktig.
Skal en kjøpe opp et selskap, bør en kjenne til hva Due Diligence betyr og en må også vite hvordan en kan skaffe kapital til utvikling av virksomheten eller til oppkjøp.


Formål med kurset:
Kurset «Strategisk forretningsutvikling og vekst» har som formål å gi deltakernes oppdatert kunnskap om hva som må til for å skape vekst. Videre skal deltakerne bli godt kjent med strategiprosesser og verktøy, som analyser og forretningsmodeller, samt forstå hvordan KPI-er kan brukes på en god måte, hvordan en kan skaffe finansiering, bli kjent med Due Diligence-begrepet og hvilken påvirkning kultur kan ha på strategiarbeidet. 

 

Kursinnhold: 
• Styrets ansvar – styrets involvering i strategiprosessen
• Hva betyr nye og unge bedrifter for utviklingen av arbeidsplasser?
• Hva hindrer og hva skaper vekst i norske selskaper?
• Bill Gross; «What matters the most?»
• Fra visjon og strategi til reelle tiltak
• Analysemodeller
• Strategi
• Handlingsplaner
• Forretningsmodeller
• Gruppeoppgave/CASE
• Er vi på rett vei og gjør vi de rette tingene (KPI-er)
• Unngå bomkjøp ved å gjennomføre Due Diligence-prosess 
• Investortyper, investor- og kapitalkilder
• Kultur versus strategiarbeid
• 6 trinn i en generisk strategiprosess
Påmelding

Dato:
18.09.2019 09.00 - 15.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
25
Ledig:
18
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Jan Christian Bernhardt, Styreforeningen
Kurskode:
380

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 04.09.19. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 3 500 ,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

  • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
  • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
  • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
  • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

Onsdag 18. september kl. 09:00 - 15:00

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Medvind Næringshage, Ølensvåg.
Parkering langs hovedvei, langs kaien eller bak bygget. NB! Kiwi sine parkeringsplasser må ikke benyttes.
Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs