Kursplan

Forrige kurs Livreddende Førstehjelpskurs - 3 timer
Neste kurs Livreddende Førstehjelpskurs - 3 timer

Verneombudskurs 40 timer

Både verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring, i henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4


Kursinnhold

Faglig innhold:
• Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
• Arbeidsgiver, arbeidstaker, leder, verneombudet og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet
• Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?
• Krav til systematikk i HMS-arbeidet
• Kommunikasjon og samhandling
• Verneombudsarbeid i praksis


Kurset legger opp til dialog/diskusjon, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å utøve rollen sin i virksomheten, og være en ressurs for ansatte og ledelse.


Målgruppe:
Verneombud, medlemmer av AMU, ledere, mellomledere og ansatte innenfor HMS og HR/personal.


 
Påmelding

Dato:
24.01.2022 08.30 - 03.02.2022 15.30 iCalEksporter til iCal
Plasser:
18
Ledig:
16
Kurssted:
Instruo, Sandeid
Kursholder:
Sapio
Kurskode:
721

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 17.januar. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 7 500,- pr.p.

  • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
  • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
  • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
  • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

Mandag 24. januar, kl. 08.30 - 15.30

Tirsdag 25.januar, kl. 08.30 - 15.30

Onsdag 26.januar, kl. 08.30 - 15.30

Torsdag 3.februar, kl. 08.30 - 15.30

 

Praktisk informasjon

Det legges opp til 3+1+1 dag (40 timer). Vi starter med 3 påfølgende dager i klasserom, har en uke til prosjektarbeid (teste ut verneombudsrollen) i egen virksomhet. Avslutter med en dag i klasserom med presentasjon av praksisoppgave. PS! En kan delta via web (Teams)

Kurset holdes hos Instruo i Sandeid. Parkering like ved. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

 

 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs