Velkommen til kurs hos VAF

VAF arrangerer kurs basert på ønsker og behov fra næringslivet i Vindafjord Kommune. 

Våre kurs er åpne for alle som ønsker å delta og belastes etter kostpris. Dette gir et svært gunstig tilbud til alle som deltar. 

Alle kursene avholdes lokalt i Vindafjord og gir dermed flere muligheten for å delta på kurs og bedriften spares for ekstra reisekostnader. Bedrifter i Vindafjord kommune deltar på våre kurs for 65% av kostpris!


TEK17

Nye TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017 med overgangsperiode ut 2018 for gamle krav i TEK10. Det har vært et hovedmål å forenkle regelverket og redusere byggekostnadene for nye boliger. Forskriften er i stor grad funksjonsbasert og for mange krav vil forskriftsnivået i praksis være gitt av de preaksepterte ytelsene i veiledningen.

Hovedstruktur og kapittelinndeling er beholdt, og de fleste kravene er videreføring av TEK10-krav. Men for mange av kravene er forskrifts- og veiledningsteksten «strammet» opp for å tydeliggjøre kravene. Dette betyr at flere krav er blitt mer bindende enn tidligere. Selv om forskrift med veiledning inneholder flere forenklinger og lempinger, er det også noen nye krav og skjerpelser som det er viktig å være oppmerksom på.


Ledige plasser: 12
Søk etter kurs
Bli varslet om kurs
Forslag til kurs