Velkommen til kurs hos VAF

VAF arrangerer kurs basert på ønsker og behov fra næringslivet i Vindafjord Kommune. 

Våre kurs er åpne for alle som ønsker å delta og belastes etter kostpris. Dette gir et svært gunstig tilbud til alle som deltar. 

Alle kursene avholdes lokalt i Vindafjord og gir dermed flere muligheten for å delta på kurs og bedriften spares for ekstra reisekostnader. Bedrifter i Vindafjord kommune deltar på våre kurs for 65% av kostpris!


ITIL Foundation

ITIL® er et rammeverk for beste praksis innen IT-serviceledelse, basert på erfaringer fra offentlige og private virksomheter over hele verden. ITIL har eksistert siden 1980 tallet og gjennomgått flere forandringer underveis. ITIL versjon 3 ble lansert i 2007 og i denne versjonen er det mer fokus på strategi og forretningsverdi, innføring av livssyklusperspektivet og at IT-tjenester skal støtte opp under virksomhetens øvrige strategier og mål.

Dette kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer. Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvordan økt fokus på bedriftens mål og samspillet innen IT-avdelingen vil kunne gi en betydelig merverdi for bedriften. Ledige plasser: 15
Søk etter kurs
Bli varslet om kurs
Forslag til kurs