KURS

Kurs for det lokale næringslivet, basert på behovet til bedriftene i Vindafjord Kommune. VAF sine kurs er åpne for alle som ønsker å delta og belastes etter kostpris.
Dette gir svært gunstige kurstilbud.

KONTAKT

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss.
Telefon: 40 00 90 95
post@arbeidsgiverforum.no

KOMMENDE VAF KURS

Klikk deg inn på kursplanen for å se alle kursene vi har fremover. 
Har din bedrift behov for et kurs vi ikke har på listen? Meld inn ditt kursønske til oss så vil vi være behjelpelige med å få til kurset dere har behov for.

LED+ Alumni

Siden 2015 har Human og VAF samarbeidet med å utvikle ledere i Vindafjord gjennom LED+ lederutviklingsprogram.
De siste årene har det blitt etterspurt en vei videre etter LED+.
Som et svar på dette etablerer vi nå LED alumni som et ledernettverk for ledere som har gjennomført LED i regi av VAF.
LED Alumni skal være en møteplass for Vindafjordledere som har gjennomgått LED. Disse lederne har et felles grunnlag og forståelse av hva ledelse er. De har arbeidet med eget lederskap på samme måte og har et felles språk for lederskap.

I LED Alumni vil det være mulighet for å få repetisjon fra LED programmet, men også få ny faglig input. LED alumni skal gi en hjelp til å fortsette arbeidet med å utvikle eget lederskap og dele erfaringer med andre ledere i regionen.  

 

NB! Vi tar forbehold om endringer som følge av Korona-situasjonen. 
 


Ledige plasser: 10

AVHOLDTE KURS

KURSDELTAKERE

STØTTEDE PROSJEKT

MNOK TIL NÆRMILJØET

SISTE FRA KOMPETANSEPROSJEKTET

Følg oss på facebook

Lokale kurs hos VAF - en fordel for bedriften og de ansatte.

Klikk på kursplan for å se alle kommende kurs. Savner du noe kan du melde inn kursønsker til oss.