Tidligere kurs

VAF har avholdt mange og varierte kurs over mange år. Du kan filtrere på år og måned i tillegg til å søke i kursinformasjonen. Ta gjerne kontakt om du finner kurs du ønsker vi skal arrangere flere ganger eller har forslag til nye kurs.

Velg år / måned
Søk etter kurs
Kurs

TEK17

Nye TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017 med overgangsperiode ut 2018 for gamle krav i TEK10. Det har vært et hovedmål å forenkle regelverket og redusere byggekostnadene for nye boliger. Forskriften er i stor grad funksjonsbasert og for mange krav vil forskriftsnivået i praksis være gitt av de preaksepterte ytelsene i veiledningen.

Hovedstruktur og kapittelinndeling er beholdt, og de fleste kravene er videreføring av TEK10-krav. Men for mange av kravene er forskrifts- og veiledningsteksten «strammet» opp for å tydeliggjøre kravene. Dette betyr at flere krav er blitt mer bindende enn tidligere. Selv om forskrift med veiledning inneholder flere forenklinger og lempinger, er det også noen nye krav og skjerpelser som det er viktig å være oppmerksom på.


Maks antall deltakere: 12