Tidligere kurs

VAF har avholdt mange og varierte kurs over mange år. Du kan filtrere på år og måned i tillegg til å søke i kursinformasjonen. Ta gjerne kontakt om du finner kurs du ønsker vi skal arrangere flere ganger eller har forslag til nye kurs.

Søk etter kurs
Kurs

ITIL Foundation

ITIL® er et rammeverk for beste praksis innen IT-serviceledelse, basert på erfaringer fra offentlige og private virksomheter over hele verden. ITIL har eksistert siden 1980 tallet og gjennomgått flere forandringer underveis. ITIL versjon 3 ble lansert i 2007 og i denne versjonen er det mer fokus på strategi og forretningsverdi, innføring av livssyklusperspektivet og at IT-tjenester skal støtte opp under virksomhetens øvrige strategier og mål.

Dette kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer. Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvordan økt fokus på bedriftens mål og samspillet innen IT-avdelingen vil kunne gi en betydelig merverdi for bedriften. Maks antall deltakere: 7