Kursplan

Forrige kurs HVL: Bærekraft, lønnsomhet og digitalisering – 2,5 studiepoeng (Høsten 2024)
Neste kurs HVL: Strategisk ledelse – 2,5 studiepoeng (Høsten 2024)

HVL: Endringsledelse i teori og praksis – 2,5 studiepoeng (Høsten 2024)

Kurset er en del av kurspakken som tilbys av  Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift på indre Haugalandet. Kursene er fleksible og relevante for virksomheter i indre Haugalandet og regioner i nærheten og passer for både offentlig og privat sektor. Tema for kursene er valgt ut og tilpasset i samarbeid HVL, Medvind og lokale bedrifter sine behov for kompetanse for å endringer i markedet.


Kursinnhold

Samfunns- og arbeidsliv endrer seg raskt i tiden vi lever i nå. Endringsledelse har derfor blitt en avgjørende ferdighet, og ledere må være de første som tar innover seg, og fronter, endringer i organisasjonen. 

Blant temaene i kurset: 

 • organisasjoner som endringsarenaer
 • endringsledelse som oppgave og utfordring
 • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
 • rollen som mellomleder og endringsagent 
 • endringsledelse som iverksettelsesutfordring 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden oktober – desember 2024  (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind Næringshage i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25

 

 

 
Påmelding

Dato:
01.10.2024 13.00 - 15.12.2024 15.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
25
Ledig:
25
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Høgskulen på Vestlandet
Kurskode:
843

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra en måned før oppstart. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

Bakgrunnen for egenandel

Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Kurstider

Gjennomføres i perioden oktober – desember 2024  (med forbehold om endringer)

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Orkan møterom, Medvind Næringshage, Ølensvåg. Parkering like ved. 

Adresse: 
Haukelivegen 668
5582 Ølensvåg 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs