Kursplan

Neste kurs Arbeidsvarsling 1 – Arbeid på veg (Dagskurs)

Ny som lønnsmedarbeider

 

Simployers innføringskurs i lønnsarbeid er for deg som er ny i faget. Kurset gir deg oppgaveforståelse og innføring i juridisk rammeverk. Du får både kontroll over det praktiske arbeidet og ansvaret som lønnsmedarbeider.


Kursinnhold

Kursinnhold: 

Fastsetting av lønn og andre ytelser 

 • Avtaler regulerer lønnsfastsettelsen - ikke lover 
 • Gjennomgang av avlønningsformer som timelønn, provisjon og akkord
 • Overtid - etter lov eller tariffavtale 

Lønnsmedarbeiderens rolle 

 • Hvilke faste og variable lønnsdata må lønnsmedarbeideren ha kontroll på 
 • Hvordan kan gode rutiner gjøre lønnsarbeidet enklere 
 • Hvordan vil digitaliseringen påvirke lønnsfunksjonen fremover 

Beregning av feriepenger

 • Opptjening av feriepenger og feriepengegrunnlag
 • Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn

Skattetrekk 

 • Hvilke ytelser er trekkpliktige 
 • Bruk av skattekort, for eksempel i tilknytning til tilleggsytelser 
 • Hvordan behandle krav om utleggstrekk 

Arbeidsgiveravgift 

 • Hva utgjør beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift 
 • Hvordan finne korrekt avgiftssone ved ambulerende virksomhet 

Innrapportering på a-meldingen 

 • Info om arbeidsforholdet, som type arbeidsforhold, start- og sluttdato 
 • Hvordan finne korrekt lønnbeskrivelse 
 • Hva må sammenstillingsoppgaven inneholde 

Folketrygdens ytelser 

 • Arbeidsgivers betalingsplikt - lovfestede og avtalefestede plikter 
 • NAVs beregning av ytelsen - avgjørende for refusjon 
 • De ulike ytelsene det gis refusjon for

Beregning av sykepenger 

 • Arbeidsgiverperiode - arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i 16 dager 
 • Opptjening og dokumentasjon - opptjening av rett til sykepenger og dokumentasjon ved sykdom 
 • Beregning av sykepenger - beregningsregler i folketrygdloven og tariffavtaler 
Påmelding

Dato:
30.05.2023 09.00 - 16.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
20
Ledig:
1
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Simployer
Kurskode:
811

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 15.05.2023. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 6 000,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

 • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
 • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
 • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
 • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

Tirsdag 30.mai, kl. 09.00 - 16.00

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Medvind Næringshage, Ølensvåg. Parkering like ved. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs